Jaipur Chapter

Chapter President

Mr. Sudhir Mathur

Shrestha, B-1,Maharani Apartment, B-200,
Rajendra Marg, Bapu Nagar,
Jaipur -302015
Rajasthan , India


Chapter Secretary

Mr. Ashu Gupta

784-785, Ganesh Path,
Mahaveer Nagar-Ist, Tonk Road
Jaipur -302018
Rajasthan , India


Chapter Executive

Ms. Amrita Nigam

Shrestha, B-1,Maharani Apartment, B-200, Rajendra Marg, Bapu Nagar,
Jaipur -302015
Rajasthan , India

: +91 9953980567

: delhichapter@fsai.in
Top